Palisády

Administratívna budova - Palisády 36 v Bratislave

Historická budova zrekonštruovaná vo vysokom štandarde sa nachádza v Starom Meste na Palisádach 36 (križovatka ulíc Palisády – Štetinova). K prenájmu sú k dispozícii tri nadzemné podlažia + podkrovie s kancelárskymi priestormi tvoriacimi uzatvorené celky každý s vlastným sociálnym zázemím a kuchynkou. Zvýšený suterén so vstupom zo Štetinovej ulice je možné využiť aj ako obchodno - administratívno - skladový priestor.

Administratívne priestory sú vo vysokom štandarde, každá kancelária má klimatizáciu, štruktúrovanú kabeláž, telefónnu ústredňu, každý samostatný celok je chránený vlastnou elektronickou zabezpečovacou signalizáciou, požiarnou signalizáciou a má vlastné meranie spotreby elektrickej energie. Budova je 24 hodín chránená strážnou službou s recepciou a vrátnicou. V suteréne sú k dispozícii priestory archívu. Pre nájomníkov sú k dispozícii parkovacie státia v novovybudovanej podzemnej garáži so vstupom zo Štetinovej ulice.

Služby a energie: Elektrická energia sa účtuje podľa skutočnej spotreby, ostatné služby (plyn - vykurovanie, odvoz odpadu, vodné, stočné, strážna služba, výmena vstupných čistiacich predložiek a pod.) sa rozpočítavajú podľa veľkosti prenajatej plochy k celkovej ploche.

Cena:
Nájomné:

Dohodou s budúcim nájomcom v rozpätí od 11,00 – 14,00 €/m2/mesiac + DPH v závislosti od typu nebytového priestoru, veľkosti prenajatej plochy a dĺžky nájmu. Na priestory v podkroví a v suteréne je možné dohodnúť individuálne ceny.
Služby: V rozpätí od 2,50 – 3,50 €/m2/mesiac + DPH v závislosti od množstva skutočne spotrebovanej energie
Parkovanie: Cena za parkovanie je dohodnutá individuálne podľa veľkosti prenajatej kancelárskej plochy a dĺžky nájmu.

Placeholder  Image
Placeholder  Image
Placeholder  Image

Informačná brožúra

FLAG_UK02 FLAG_RU

click here for English or Russian version

Final_1

 

 

Final_2

 

 

PÔDORYSY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ

Dispozičné riešenie priestorov:

I. nadzemné podlažie: sa dispozične člení na tri samostatné celky, každý s vlastným sociálnym vybavením a kuchynkou nasledovne:

a) 112,81 m2 : 5 kancelárií, chodba, kuchynka, 1 x WC + sprcha, archív

b) 219,24 m2 : 9 kancelárií, chodba, kuchynka, 2 x WC, upratovačka

c) 115,56 m2 : Zariadená rokovacia miestnosť pre osôb, 2 kancelárie, chodba, kuchynka, 2 x WC

1np-thumb

Rokovací_priestor_kancelária_1.05_thumb

Vstupná_chodba_kancelarie_1.NP_thumb

II. nadzemné podlažie : sa dispozične člení na tri samostatné celky, každý s vlastným sociálnym vybavením a kuchynkou nasledovne:

a) 134,20 m2 : 5 kancelárií, chodba, kuchynka, 1 x WC

b) 195,90 m2 : 6 kancelárií, chodba, kuchynka, 2 x WC

c) 145,50 m2 : 6 kancelárií, chodba, kuchynka, 2 x WC

2np-thumb

Kancelárie_ 2.NP_thumb

Pohľad _kancelarie_2.NP_thumb

III. nadzemné podlažie : sa dispozične člení na tri samostatné celky, každý s vlastným sociálnym vybavením a kuchynkou nasledovne:

a) 134,20 m2 : 5 kancelárií, chodba, kuchynka, 1 x WC

b) 248,70 m2 : 8 kancelárií, chodba, kuchynka, 4 x WC, upratovačka

c)  97,70 m2 : 4 kancelárie, chodba, kuchynka, 1 x WC

3np-thumb

Pohľad_do_rožnej_kancelarie_thumb

Pohľad_kancelária_thumb

IV. nadzemné podlažie (podkrovie): sa dispozične člení na tri samostatné celky, každý s vlastným sociálnym vybavením a kuchynkou nasledovne:

a) 134,20 m2 + 87,70 m2 : 5 kancelárií, chodba, kuchynka, 2 x WC

b) 150,20 m2 : 3 kancelárie, chodba, kuchynka, 2 x WC

 

podkrovie-thumb

Kancelarske_priestory_podkrovie_thumb

Pohľad_kancelarske_priestory_v_podkroví_thumb

I. podzemné podlažie (zvýšený suterén):sa dispozične člení na dva samostatné celky, každý s vlastným sociálnym vybavením a kuchynkou nasledovne:

a) 257,50 m2 : predajňa ( príp. kancelária ) + 2 kancelárie, chodba, kuchynka, 2 x WC, 3 x sklady, príp. archívy (možnosť prenájmu plochy i s menšou výmerou s dispozičným členením: predajňa (príp. kancelária) + 1 kancelária, chodba, kuchynka, 2 x WC)

b) 51,12 m2 : archívy pre nájomcov v budove

1pp-thumb

Vstupná_chodba_thumb

Výzdoba_vstupná_chodba_thumb

[Uvod] [Kontakt] [Poloha] [Palisady] [Pa1NP] [Pa2NP] [Pa3NP] [PaPodkr] [Pa1PP] [Brozura_Pa] [Stetinova] [Tajovskeho]